Số 1 Thông tin về Đà Nẵng

Mẫu Giấy đi đường tại Đà Nẵng (áp dụng cho người dân mới nhất)

Mẫu Giấy đi đường tại Đà Nẵng (áp dụng cho người dân mới nhất) là mẫu giấy bắt buộc người dân phải có khi ra đường theo nội dung chỉ thị mới của UBND thành phố Đà Nẵng về phòng, chống Covid-19.

 

>> Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú

 

mẫu giấy đi đường tại đà nẵng

 

Đà Nẵng ban hành Mẫu giấy đi đường áp dụng cho người dân

 

Ngày 4/8/2021, UBND Đà Nẵng vừa ban hành Công văn 4912 kèm theo "Mẫu Giấy đi đường" mới thay cho Mẫu giấy cũ áp dụng tại Đà Nẵng áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 06/8/2021,

Lưu ý: Giấy đi đường phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền mới có hiệu lực.

 

Link: Tải mẫu Giấy đi đường tại Đà Nẵng

 

 

Mẫu Giấy đi đường tại Đà Nẵng áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 06/8/2021, giấy đi đường phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền mới có hiệu lực.

 

Link: Tải mẫu Giấy đi đường tại Đà Nẵng

 

Dưới đây là Công văn Công văn 4912 được UBND Đà Nẵng ban hành ngày 4/8/2021 kèm theo "Mẫu Giấy đi đường" áp dụng trong thời gian giãn cách xã hội tại Tp.Đà Nẵng:

 

 

Trước đó, ngày 31-7-2021, UBND Tp.Đà Nẵng ban hành Công văn số 4817 về việc ban hành Mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì Covid-19 tại Đà Nẵng. Đây là mẫu giấy bắt buộc người dân phải có khi ra đường theo nội dung chỉ thị mới của UBND thành phố về phòng, chống Covid-19.

 

Các đối tượng được cấp Giấy đi đường và Thẩm quyền cấp như sau:

 

i. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn thành phố: Do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.

 

ii. Đối với công, nhân viên, người lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trình được phép hoạt động: Do Giám đốc Công ty, doanh nghiệp cấp.

 

iii. Đối với người lao động, hộ kinh doanh không có đơn vị sử dụng lao động quản lý: do UBND phường, xã nơi cư trú cấp.

 

mẫu giấy đi đường tại đà nẵng

 

Mẫu Giấy đi đường áp dụng cho người dân tại Đà Nẵng

 

Công văn 4817 ngày 31/7/2021 của Đà Nẵng ban hành mẫu giấy đi đường

 

Công văn 4817 ngày 31/7/2021 của Tp.Đà Nẵng ban hành Mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì Covid-19 tại Đà Nẵng

 

 

Chỉ thị 05 UBND Tp. Đà Nẵng ngày 30/7/2021

 

Đồng thời đó, ngày 30/7/2021 UBND Tp.Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND quy định về việc "Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19".

 

Chỉ thị 05 của Đà Nẵng quy định mọi người dân không được ra khỏi nhà trừ các trường hợp được quy định rõ ràng như: đi mua lương thực, thực phẩm; cấp cứu, khám chữa bệnh; đi công tác, công vụ; đi làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động; các nhà máy, cơ sở sản xuất được phép hoạt động; ...

 

Khi ra đường thuộc các trường hợp trên, người dân cần tuân thủ (phải có): Giấy đi đường và thực hiện quy định 5K. (xem chi tiết tại văn bản);

 

 

Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND Tp.Đà Nẵng ban hành ngày 30/7/2021 quy định thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19

 

>> Xem chi tiết: Chỉ thị 05 UBND Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

 

TimDanang.com